hudba
pro všechny
CZK  
Kategorie  
Kategorie
Novinky Slevy a doprodeje Bicí nástroje Dechové nástroje dřevěné
Alto Clarinet Altová zobcová flétna Baritone Saxophone Basová zobcová flétna Bass Clarinet Fagot Foukací harmonika Hoboj Irská flétna Klarinet Ocarina Panova flétna Pikola Příčná flétna Saxofon altový Saxofon tenorový Sopránová zobcová flétna Sopránový Saxofon Tenorová zobcová flétna
Dechové nástroje žesťové Hudební dárky Hudební nauka Klávesové nástroje Noty pro Soubory a Orchestry Příslušenství pro hudebníky Smyčcové nástroje Strunné nástroje akustické Strunné nástroje elektrické Vokální soubory a sbory Zpěv a zpěvníky Dělení dle žánrů
Důležité
Máte jakýkoliv problém? Napište nebo zavolejte nám
+420 777 703 088 info@nejnoty.cz Doprava zdarma od 1500 Kč Přes 123 tisíc produktů Platba online, převodem i dobírkou

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky tvoří:

1. nákupní řád pro tištěné noty a hudební nástroje
2. nákupní řád pro elektronické noty

 

1. NÁKUPNÍ ŘÁD PRO TIŠTĚNÉ NOTY A HUDEBNÍ NÁSTROJE

1.1 ÚVOD

Tento nákupní řád ustanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu www.nejnoty.cz (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). Provozovatelem je Dolce Music s.r.o., Stará Tenice 1199, 68601 Uherské Hradiště, IČ 03598080. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řadem České republiky. Vztahy neupravené tímto nákupním řádem se řídí občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.2 VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

Kupující - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy odebírá od prodávajícího zboží nebo služby a to, pokud není dohodnuto jinak, za úplatu.

Kupní smlouva - návrhem na uzavření kupní smlouvy je uvedení nabídky v internetovém obchodě nejnoty.cz, kupní smlouva vzniká potvrzením přijetí objednávky kupujícího prodávajícím formou emailu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a že s ním souhlasí. Na tento nákupní řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s ním seznámit. Tento nákupní řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám. Tento nákupní řád je zobrazen na webových stránkách internetového obchodu nejnoty.cz.

1.3 OBJEDNÁVKA


Objednávku je možné učinit on-line košíkem, emailem, poštou. Podrobný popis, jak objednávku učinit, je popsán v kapitole Jak nakupovat.  Současně s vytvořením objednávky uděluje zákazník souhlas s nakládáním se svými osobními údaji a to za účelem vyřízení objednávky viz "právní doložka" v nákupním košíku. 

Při novém vydání titulů, které obsahuje CD může dojít k nahrazení nosiče (CD) za stažitelný souborem (např. ZIP) označenám jako "Online Audio", který obsahuje stejné soubory. Tato informace je vyditelná na přední straně nového titulu, podrobné informace o stažení jsou uvedeny uvnitř. Na tuto informaci není provozovatel www.raj-not.cz předem upozorněn od vydavatele.

1.4 DORUČENÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží, které je v době objednání skladem zasíláme obvykle do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě platby předem zasíláme zboží do 3 pracovních dnů od přijetí platby na náš účet.

V případě objednání zboží, které není momentálně skladem, doručujeme zboží dle dodací doby uvedené v popisku výrobku. Pokud se dodací lhůta výrazně liší od doby uvedené v popisku zboží, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

1.5 REKLAMACE


Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem provozovatele internetového obchodu nejnoty.cz v souladu s příslušnými zákony České republiky.

Reklamaci zásilky či jiné nesrovnalosti v objednávce kupující oznámí prodávajícímu bez prodlení po převzetí zboží.

Dle § 53, odst.7 a § 54 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů od doručení zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Zboží, na které požaduje spotřebitel uplatnit zmíněné právo musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí nést známky použití nebo poškození, a musí být kompletní. Pokud nebude dohodnuto předem, nebude přijato zboží zaslané zpět na dobírku. Finanční plnění bude provedeno po převzetí a překontrolování zboží přednostně bezhotovostním převodem na účet kupujícího, popřípadě jiným vzájemně dohodnutým způsobem.


Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@nejnoty.cz.
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
1.6 PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO


Prodávající je povinen plnit potvrzenou objednávku co do druhu, množství, ceny a termínu dodání.
Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad, pokud není dohodnuto jinak, slouží tento doklad zároveň jako dodací a záruční list.
Při odstoupení kupujícího od smlouvy provede prodávající posouzení a finanční plnění bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky s vráceným zbožím.
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, či odmítne převzít plnění smlouvy.
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí, změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Dle zákona na ochranu osobních údajů se prodávající zavazuje k neposkytnutí osobních údajů třetím osobám. Pokud kupující požádá prodávajícího o výmaz osobních údajů z databází prodávajícího, učiní tak prodávající bez zbytečného odkladu.


1.7 PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO


Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky, tj. název poptávaného zboží, počet kusů, dodací adresu, způsob úhrady, způsob doručení, popř. další údaje. Poskytnutím těchto údajů dává kupující souhlas k jejich použití prodávajícímu pro plnění objednávky.

Kupující je povinen převzít plnění objednávky a toto plnění dohodnutým způsobem uhradit.

Pokud kupující nepřevezme plnění a požaduje opětovné plnění, nese původní i nové náklady v plné výši.

Nepřevezme-li kupující objednané zboží v termínu a o zboží již nebude mít dále zájem, může prodávající požadovat úhradu všech vynaložených nákladů spojených s plněním objednávky kupujícího.

 

1.8 ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Předání účtenky

Předání účtenky při platbě kartou zajištuje platební brána GOPAY s.r.o. a to v elektronické formě na email zákazníka neprodleně po uskutečnění platby. Zákazník je povinen zadat emailovou adresu bezchybně tak, aby bylo možné odeslat informace o objednávce.
Pokud zákazník neobdrží tyto informace může si o ně zpětně požádat písemně na email info@nejnoty.cz. Tyto informace mu budou poskytnuty zpětně.

 

1.9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Znění těchto podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího upozornění kupujícího. Změny vstupují v platnost dnem zveřejnění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Tento nákupní řád nabývá účinnosti dne 1. května 2018.

 

2. NÁKUPNÍ ŘÁD (ELEKTRONICKÉ NOTY)

 

2.1 ÚVOD

Tento nákupní řád ustanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu www.nejnoty.cz (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). Provozovatelem je Dolce Music s.r.o., Stará Tenice 1199, 68601 Uherské Hradiště, IČ 03598080. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řadem České republiky. Vztahy neupravené tímto nákupním řádem se řídí občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2.2 VYMEZENÍ POJMŮ - UŽIVATELKÝ ÚČET

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

Kupujícím se rozumí účastník smluvního vztahu o poskytování služby prodávajícím. Kupujícím se může stát pouze fyzická nebo právnická.

Kupní smlouva - návrhem na uzavření kupní smlouvy je uvedení nabídky v internetovém obchodě nejnoty.cz, kupní smlouva vzniká potvrzením přijetí objednávky kupujícího prodávajícím formou emailu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a že s ním souhlasí. Na tento nákupní řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s ním seznámit. Tento nákupní řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám. Tento nákupní řád je zobrazen na webových stránkách internetového obchodu nejnoty.cz.

Při uzavření smlouvy vzniká každému kupujícímu zákaznický účet. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu jsou při realizaci objednávky prodávajícím považovány za správné. Při registraci a při objednávání služby je kupujícíl povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Registrací kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zaslaných prodávajícím na elektronickou adresu zadanou kupujícím při registraci. Tento souhlas může kupující kdykoli zrušit v nastavení svého zákaznického účtu nebo e-mailem na adresu info@nejnoty.cz

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupujícíl je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.

Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

2.3 POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpoplatněná služba prodávajícího spočívající ve zpřístupnění notového díla v nehmotném elektronickém formátu kupujícímu pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání díla kupujícím a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.

Poskytování služby prodávajícím je realizováno přes stránku www.nejnoty.cz

Webové rozhraní obchodu www.nejnoty.cz obsahují veškeré informace o zpřístupňovaných dílech, včetně cen jejich zpřístupnění. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní www.nejnoty.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Objednávka je vyřízena, jakmile prodávající obdrží informace o pozitivním provedení platební transakce od poskytovatele platebního systému.

2.4 PLATEBNÍ PODNÍNKY

Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle smlouvy může kupující uhradit pouze následujícím způsobem: bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GO PAY - platební kartou.

Případné slevy poskytnuté kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Předání účtenky

Předání účtenky při platbě kartou zajištuje platební brána GOPAY s.r.o. a to v elektronické formě na email zákazníka neprodleně po uskutečnění platby. Zákazník je povinen zadat emailovou adresu bezchybně tak, aby bylo možné odeslat informace o objednávce.
Pokud zákazník neobdrží tyto informace může si o ně zpětně požádat písemně na email info@nejnoty.cz. Tyto informace mu budou poskytnuty zpětně.

 

2.5 UKONČENÍ SMLOUVY

Kupující, který se zaregistroval na webové stránce nebo odsouhlasil obchodní podmínky prostřednictvím www.nejnoty.cz, prohlašuje, že si je vědom toho, že služby poskytované prodávajícím nemohou být kvůli jejich povaze vráceny, a proto nemůže odstoupit od smlouvy.

K ukončení smlouvy ze strany prodávajícího může dojít, jestliže kupující použije svůj zákaznický účet v rozporu s obchodnímí podmínkami, využije nebo se pokusí využívat služeb prodávajícího v rozporu s jejich účelem, pronikne nebo se pokusí proniknout na servery prodávajícího.

V případě, že kupující vyvíjí činnost, která není v rozporu s aktuálními obchodními podmínkami, ale budou prodávajícím považovány za nežádoucí, prodávajícíl upozorní kupujícího na tuto skutečnost a vyzve ho, aby ihned přestal tuto činnost vyvíjet. Pokud kupující s nežádoucí činností neustane ihned po výzvě, je smlouva ukončena, přičemž důvod ukončení smlouvy je na straně kupujícího. 

2.6 REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále jen Reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Kupující může odesílat reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb uvedených v obchodním podmínkách elektronicky na e-mailovou adresu: info@nejnoty.cz.

Prodávající posoudí reklamaci do 30 pracovních dnů od jejího obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude prodávající kupujícího informovat.

2.7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupujicí souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smluvního vztahu a pro účely vedení zákaznického účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

Veškeré osobní údaje kupujícího jsou chráněny proti zneužitím a nejsou sdíleny s jinými subjekty. 

2.8 ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo dočasně službu znepřístupnit z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru a to bez předchozího upozornění kupujících.

Prodávající není odpovědný za škody, které kupujícíl nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb uvedených v odstavci výše.

Prodávající není odpovědný za ztrátu přihlašovacího jména kupujícího a za jeho použití třetí osobou, jakožto ani za žádné škody tímto použitím způsobené. 

2.9 OBJEDNANÉ SLUŽBY

Kupující může používat službu jen v souladu s uživatelskou licencí.

Všechna díla, která jsou k dispozici v rámci služby poskytované prodávajícím, jsou chráněna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon).

Kupující je povinen dbát na to, aby žádné jiné nepovolané osoby neměly přístup k dílům tak, že by díla mohly reprodukovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv. Po obdržení informace o takové situaci může prodávající ukončit smlouvu a podat trestní oznámení na porušování autorských práv.

Každé dílo stažené ze služby je označeno jako jedinečná kopie díla umístěním identifikačních údajů prodávajícího do staženého souboru. Každý kupující, který koupil dílo, souhlasí s tímto označením a rovněž souhlasí s tím, že neprovede žádnou akci týkající se změny nebo zrušení označení díla. Označení slouží prodávajícímu k identifikaci konkrétní transakce v případě porušení licenčních podmínek.

2.10 LICENCE UŽIVATELE

Zpřístupněním díla kupující získává právo používat dílo podle následujících ujednání.

Dílo získané v rámci poskytování Služby prodávajícím má kupující právo používat pouze pro osobní potřebu.

Uživatel není oprávněn:

  a. nabízet, distribuovat, prodávat či licencovat koupená díla dle § 46 a následujícího zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
  b. zasahovat do obsahu díla,
  c. veřejně dílo publikovat a rozmnožovat,
  d. odstranit identifikátory vlastnictví nebo jinak zasahovat do technického zabezpečení díla proti nelegálnímu šíření,
  e. pronajímat dílo,
  f. jakkoli komerčně dílo využívat.

2.11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Znění těchto podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího upozornění kupujícího. Změny vstupují v platnost dnem zveřejnění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Jinné informace

Při novém vydání titulů (dotisku), které dříve obsahovalo CD může dojít k nahrazení nosiče (CD) za stažitelný souborem (např. ZIP, odkazem na stránky vydavatele nebo jiným spůsobem). Nově je sešit označenám jako "Online Audio", který obsahuje soubory nebo informace ke stažení. Tato informace je vyditelná na přední straně nového titulu, podrobné informace o stažení jsou uvedeny uvnitř sešitu. Na tuto informaci není provozovatel www.nejnoty.cz předem upozorněn od vydavatele.Tento nákupní řád nabývá účinnosti dne 1. května 2018.

nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám, co sháníte a my se to pro Vás pokusíme sehnat.